دستمال کاغذی

42 کالا

 • حراج!
  دستمال توالت بیتا بسته 12 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت بیتا بسته 12 عددی

  56,400 تومان 53,500 تومان
  بسته 12 عددی دستمال توالت «بیتا» (Bita )  از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • دستمال توالت بیتا بسته 2 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت بیتا بسته 2 عددی

  9,000 تومان
  بسته 2 عددی دستمال توالت «بیتا» (Bita )  از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت بیتا بسته 4 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت بیتا بسته 4 عددی

  18,000 تومان 17,000 تومان
  نمایش سریع محصول
 • دستمال توالت بیتا بسته 6 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت بیتا بسته 6 عددی

  32,000 تومان
  بسته 6 عددی دستمال توالت «بیتا» (Bita )  از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت بیتا بسته 9 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت بیتا بسته 9 عددی

  35,500 تومان 33,700 تومان
  بسته 9 عددی دستمال توالت «بیتا» (Bita )  از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 12 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 12 عددی

  44,900 تومان 42,500 تومان
  بسته 12 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل B side از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 16 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 16 عددی

  56,000 تومان 53,000 تومان
  بسته 16 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل B side از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 24 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 24 عددی

  80,000 تومان 76,200 تومان
  بسته 24 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل B side از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 4 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 4 عددی

  15,600 تومان 14,800 تومان
  بسته 4 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل B side از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 8 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل B Side بسته 8 عددی

  30,500 تومان 28,500 تومان
  بسته 8 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل B side از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت پاپیا مدل Premium Comfort بسته 2 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت پاپیا مدل Premium Comfort بسته 2 عددی

  8,000 تومان 7,840 تومان
  بسته 2 عددی دستمال توالت «پاپیا» (Papia ) مدل Premium Comfort از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 12 عددی -ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 12 عددی

  39,500 تومان 37,500 تومان
  بسته 12 عددی دستمال توالت «تنو» (Teno ) مدل Classic از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 16 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 16 عددی

  49,000 تومان 48,000 تومان
  بسته 16 عددی دستمال توالت «تنو» (Teno ) مدل Classic از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 2 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 2 عددی

  7,000 تومان
  بسته 2 عددی دستمال توالت «تنو» (Teno ) مدل Classic از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 24 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 24 عددی

  70,000 تومان 66,500 تومان
  بسته 24 عددی دستمال توالت «تنو» (Teno ) مدل Classic از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 4 عددی - ستاره کالا
  ناموجــود

  دستمال توالت تنو مدل Classic بسته 4 عددی

  13,700 تومان 13,000 تومان
  بسته 4 عددی دستمال توالت «تنو» (Teno ) مدل Classic از کاغذ تیشو ساخته شده است. از ویژگی های محصولات بهداشتی ساخته شده از این کاغذ می توان به قدرت جذب بالای آن اشاره کرد همچنین این محصولات بسیار سبک هستند.
  نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه