آبمیوه گازدار انگور سفید Senac

آبمیوه گازدار انگور سفید سناک

این نوشیدنی فاقد الکل بوده و یک نوشیدنی کامل به سبک اسپانیایی است.