سس سالاد هزار جزیره Remia

سس سالاد هزار جزیره رمیا

این سس حاوی پیاز ، پاپریکا با کیفیت بوده و  فاقد گلوتن و هر گونه مواد نگهدارنده ، رنگ و اسانس صنعتی است.