شکلات مغز بادام و خامه Choceur

شکلات مغز بادام و خامه ChoceurChoceur Oval


شکلات با مغز بادام و خامه چوکور

 این شکلات کلاسیک با مغز بادام و خامه است.