کیک شکلاتی برانی Eti - ستاره کالا

کیک شکلاتی برانی اتی

کیک شکلاتی برانی با تکه های فندق و روکش سس شکلات ،مناسب برای میان وعده و عصرانه و برای سرو با قهوه و چای است.