سس سزار آمریکایی kuhne - ستاره کالا

سس سزار آمریکایی کوهن

 

این سس به صورت سنتی و اصیل به همراه سالاد سزار مورد استفاده قرار می‌گیرد اما می‌توانید این سس را با سایر سالادها نیز میل فرمایید.