پاستیل خرسی Haribo - ستاره کالا

پاستیل خرسی هاریبو