اسمارتیز ۱۳۰ گرمی M&M’s شکلاتی - ستاره کالا

اسمارتیز ۱۳۰ گرمی ام اند امز شکلاتی

محتوی مغز این اسمارتیز شکلات شیری می باشد.