بیسکوئیت کرمدار بستنی Oreo - ستاره کالا

بیسکوئیت کرمدار بستنی اوریو

این بیسکویت طعم بستنی بلوبری دارد.