نمک صورتی درشت برای آسیاب SALDORO - ستاره کالا

نمک صورتی درشت برای آسیاب سالدورو

این نمک درشت 100٪ طبیعی ، فاقد گلوتن و مناسب برای آسیاب است. SALDORO Ursalz ممکن است حاوی ذرات رنگی باشد. این مواد معدنی برای اصالت این محصول طبیعی است.